Delicare – Beverage Cream | 4Care Co.,Ltd.
4careproducts
4-care-delicare
delicare-title-th-left

เดลิแคร์ ครีมนมมิกซ์ ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์การอาหารของบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ครีมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

โดยได้แนวคิดและแรงบันดาลใจ จากผู้ประกอบการร้านกาแฟ ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และ ที่สำคัญ เพื่อให้ได้ มาตรฐานรสชาติของเครื่องดื่มที่ สด อร่อย สม่ำเสมอในทุกๆแก้วที่เตรียม ซึ่งนั่นหมายถึงจำนวนลูกค้าและยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ใช้ความรู้ความชำนาญที่สะสมมาด้านผลิตภัณฑ์ครีม คิดค้นพัฒนา เดลิแคร์ ครีมนมมิกซ์ ขึ้นเพื่อใช้ทดแทนนมข้นจืดและนมข้นหวาน ได้พร้อมกันในทันที ด้วยสูตรและเทคนิคการผลิตที่มุ่งเน้นให้ได้รสชาติ ข้นหวานมัน กลมกล่อม และยังคงไว้ซึ่งรสชาติหลักของเครื่องดื่ม เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนโครงการโดยสำนักงานนวัติกรรมแห่งชาติ ให้เป็นหนึ่งในสินค้านวัตกรรมของคนไทย

ไปที่เว็บไซต์ เดลิแคร์

Top