4CARE Balance Organic – Rice Drink | 4Care Co.,Ltd.
4careproducts
ord-image-wth-caption-th
title-balance-organic-left

สุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีจะทำให้คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น เราจึงคัดสรรเฉพาะข้าวกล้องหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยน้ำพักน้ำแรงของเกษตรกรไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาผลิต

น้ำข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค ตรา ฟอร์แคร์ บาลานซ์

ฟอร์แคร์ บาลานซ์ น้ำข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิก ผลิตภายใต้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ตามธรรมชาติ ที่ตรงกับมาตรฐานสากลที่ เน้นเรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์การเกษตร การฟื้นฟู ความสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพและ การรักษาแหล่งน้ำ คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ทุกหยดของ น้ำข้าวกล้องหอมมะลิฟอร์แคร์ บาลานซ์นั้นปลอดจาก สารเคมี 100% ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกระดับโลก USDA Organic Certification เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ของคนไทย

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่แพ้นมวัว
  • แพ้กลูเต้น
  • แพ้โปรตีนถั่วเหลือง
  • หญิงตั้งครรถ์ และคุณแม่ให้นมบุตร
logousda

อุดมด้วยแคลเซียมธรรมชาติ 100% จากสาหร่าย ลิโธธามเนียน

ord-2
Top