เกี่ยวกับ//
4CARE CO.,LTD.
การกินดี มีสุขของผู้บริโภคถือเป็นหัวใจในการทำธุรกิจของเรา ฟอร์แคร์จึงได้มุ่งมั่นในการทำค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมอาหารที่มีรสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุด
ฟอร์แคร์กะทิธัญพืช คือ กะทิเพื่อสุขภาพ ที่สามารถใช้ในการประกอบอาหารแทนกะทิจากมะพร้าว เป็นสินค้าตัวแรกของเรา ซึ่งได้มีการจดอนุสิทธิบัตรไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
products5

tasti-thainondairy-thai

on-lineshop
banner-2

สุดท้ายแล้ว…ไม่ว่าจุดมุ่งหมายของเราจะสูงแค่ไหน หากสุขภาพไม่พร้อมไปกับเรา ก็ยากที่จะพาเราไปได้ไกลอย่างที่ฝัน แต่ด้วยแนวคิดในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อสุขภาพของฟอร์แคร์ อย่างน้อยๆก็ยังพออุ่นใจได้ว่าอาหารที่เรากินจากแนวคิดแบบ Innovative Health Solution หรือนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ จะทำให้เราได้กินอาหารอย่างที่เคยกิน ได้อย่างสบายใจ เพราะเชื่อว่า ฟอร์แคร์ จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาดูแลสุขภาพของพวกเราตลอดไป

kling

คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ

ผู้บริหารบริษัทฟอร์แคร์

กระแสรักษาสุขภาพกำลังมาแรงทั้งในปัจจุบันและอนาคต เชฟจึงต้องศึกษาและติดตามผลิตภัณฑ์ หรือส่วนผสมเพื่อนสุขภาพใหม่ๆเช่น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค กะทิธัญพืช เป็นต้น โดยสัญชาติญาณเชฟนั้นก่อนนำมาใช้ในการปรุงอาหารต้องทดสอบ ทั้งชม ดูรูปลักษณ์ ชิมรกชาติ เมื่อนำมาลองใช้จะต้องดูว่าสวนผสมใหม่นี้มีรสชาติ และลักษณะเหมาะสมที่จะนำมาใส่ในอาหารเราได้ไหม ที่สำคัญคือต้องดูว่าผลิตโดยบริษัทไหน เป็นที่ยอมรับหรือไม่ ผลิตภัณฑ์มี อย. หรือตรารับรองคุณภาพได้มาตรฐานหรือเปล่า

chef1

เชฟจำนงค์ นิรังสรรค์

นายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย

นอกจากการเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ต้องคัดสรรอย่างดีแล้ว กรรมวิธีหรือเทคนิคในการปรุงก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆ อย่างเช่น การเลือกใช้กะทิธัญพืช ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่เราอาจไม่คุ้นเคยแต่เราเลือกใช้เพราะรู้ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ แรกๆ ทางร้านก็ใช้กะทิจากมะพร้าว จนมาเจอกะทิธัญพืชวางขายในห้างฯ จึงซื้อมาลองใช้ดู

chef2

คุณเชิญจุติ สถีระศรินทร์

ร้านคุณเชิญ ซอยสุขุมวิท 42

ความหมายของอาหารรักตัวเองคืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเกิดทั้งความสุขแก่จิตใจ ให้ความเพลิดเพลินในรสชาติของอาหาร รวมถึงผลที่ได้รับหลังจากอาหารนั้นเข้าสู่ร่างกายเปลี่ยนไปเป็นสารที่สร้างให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรค และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้เราได้รับอาหารรักตัวเองของแต่ละคนคือลองตั้งสติก่อนรับประทานอาหาร วิธีนี้จะช่วยให้เรารับรู้ถึงสภาพของร่างกายและจิตใจ เราจะเลือกอาหารได้ดีขึ้นและเหมาะสมขึ้น ทั้งปริมาณและคุณภาพ

chef3

ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักกำหนดอาหาร

Upcoming blog
ต.ค..
13

Posted by admin / Blog / 0 Comments

Like many other countries worldwide, children’s food-allergy problem is also growing with an alarming rate in Thailand. Nowadays, it is estimated that approximately 300,000 Thai kids are suffering from this life-threatening disease, while there is still a lot not included, especially those in up-country areas who did not get diagnosed yet. A Food Allergy usually is an allergic reaction to specific food proteins such as Milk protein, Soy protein, Wheat protein (gluten) and proteins found in Shellfish (such as shrimp, crab, lobster, oysters and scallops). Peanut, Tree nuts, Fish and Eggs can also cause allergy as well. Dieticians call these 8 common allergy-triggered foods as “Top 8 Allergens. The cause food allergy is various. It can be originated from genes or from abnormal immune system or simply from a lack of proper nutritional knowledge of the mothers.   Foods mothers had passed through their babies since during pregnancy and breast-feeding period till their children’s early childhood can significantly affect food-allergy disease. Most Thai mothers are still ignorant of this last factor. They understand that once start pregnancy calcium is necessary to be supplemented. However, what misunderstood is that calcium should be from cow's milk only. Thus, they start to take 600 ml of cow milk daily whilst normally they did not as Thais do not drink cow's milk regularly. These strangely increasing milk protein the mothers consumed, as a result, triggers milk allergy on the babies since they are unborned. Milk protein allergy has been found increasing recently. Reportedly, 3% of children who drink milk are allergic to it. Not only in Thailand, statistics globally also report the same number. A Food-allergy prevention could be done by starting at moms' diet knowledge. Since pregnancy and so long to after delivery untill 12 months, babies should be breastfed. It is suggested to wait until after the first year or when babies are ready that we should gradually give cow's milk to the babies. Another way for mothers to reduce the risk of food allergy in children is to have calcium from different sources, other than cow's milk or other allergens. Find calcium from black sesame, small fish, green vegetable. Or use alternative milk such as rice milk with high calcium like 4CARE BALANCE ORGANIC Rice Drink, for example. 4CARE BALANCE ORGANIC well realize the problem. A lack of understanding in maternal nutrition as well as moms' and kids' healthcare among mothers brings about allergy threat to our children. We believe that sufficient education of food and nutrition, from the start of pregnancy till the day children are ready for normal foods, can help prevent or lessen food allergy emergence. We had established an interactive space on facebook page namely "Smarter Moms, Stronger Kids." It now hits 12,000 likes already.
ต.ค..
13

Posted by admin / Blog / 0 Comments

If you commonly believe that to keep yourselves away from catching a cold is best to keep clean and stay away from sneezy people, get that thought over. You are not that unprotected. God has created us well enough that he kindly set up the immune system into our body. We all have this little guardian inside. As long as you give it a good care, it will give you back a better work in fighting against those viruses and bacteria that cause diseases. To keep your immune system stronger, absolutely you have to put some works. Exercise regularly. Maintain a healthy weight. And importantly, eat healthy. It is 4CARE’s core belief that good health starts from a good diet strategy. A well-balanced, nutrient rich and fiber rich diet is a key to help boost immune system. Apart from enough vitamins and minerals that are commonly known as immune boosters, dietary fiber found in fruits and vegetables are very important. Many researchers have found that dietary fiber can play a vital role in boosting immune system. To be more specific, fiber can be categorized into two types; insoluble fiber and soluble fiber. Insoluble fiber is found in seeds, skin of fruits and bran layers of cereal grains such as wheat germ and brown rice germ. As it is insoluble, meaning it doesn’t absorb water, insoluble fiber can help controlling weight by fulfilling hunger. And, it also helps protect constipation as it helps get things in your bowel moves. Soluble fiber, on the contrary, does absorb water. It is found rich in oats, nuts, fruits and vegetables such as oranges, apples and carrots. Studies have found that this type of fiber helps fight against inflammation; making us recover faster from infection.  It also helps boost immune system effectively. Here is how it works. Soluble fiber can pass through our large intestine undigested.  It serves as good food for the friendly bacteria there, helps them grow and fight against the unfriendly ones. Our bodies as a result have a stronger immune system. 4CARE BALANCE Cereal Drink is the only rice germ drink made from 3 kinds of nutritious grains: Thai Jasmine brown rice germ, wheat germ and oats. It is rich in Vitamins B1, B2 and E and very high in calcium.  Every box contains 6000-7000 milligrams fiber including Inulin, soluble fiber from chicory. 4CARE BALANCE is also recommended by Thailand’s Heart Foundation for heart disease and high blood pressure patients. As it is a healthful drink that does not increase a risk of cardiovascular diseases.
ต.ค..
04

Posted by admin / Blog / 0 Comments

by Bhiramon Chuprapawan Managing Director of 4Care Co.,Ltd.   The trend of healthy food currently gains steam among consumers. But questions have to be raised as to which product brands meet standard or what kind of key ingredients they use. 4CARE products are above board with considerate selection of ingredients. The company staff are deployed to farm areas to seek out qualified ingredients to ensure good quality of products from upstream to downstream.   Bhiramon Chuprapawan, managing director of 4CARE Co, said the company, founded in 2004, earlier produced a coconut cream replacement call Coconut Cream Alternative from rice bran oil and rice germ drink. The Organic rice drink has been recently marketed for two years. In the first year, the Organic Rice Drink was awarded with IFOAM standard. Right now, the product is upgraded and also earns USDA certification. The two standards are not much different. With the USDA certification, plant calcium from Iceland’s Lithothamnion Seaweed has been chosen to add into the Organic rice drink. This is natural calcium and the company is Thailand’s first producer to use it. New packages have also been designed to look more attractive and modern. For the BALANCE Organic Rice Drink with USDA certification, all ingredients used must fall in line with the USDA standard. This is a difficult point. Ingredients that are certified organic are very rare. Not only that, since the product will be kept at room temperature for long, we have to solve how to prevent the rice content from settling down at the bottom of containers. For example, it is very difficult to produce strawberry and vanilla flavours by using only organic flavours. The organic products are also easy to transform. The company had used natural food colour in strawberry flavor. But when it passes through the UHT process, the colour is always changed. They then turn to use “Riceberry” to mix into the product which could generate condensed colour.   Regarding “organic” definition, the company attaches importance to the ecosystem balance. The company uses organic jasmine rice from Yasothon province in the Northeast and chooses to buy the organic rice directly from the local farmers. Since, during the start of the business, the company staff descended on the areas to meet local farmers and learned difficulties in growing organic rice which can be planted only once a year and yields only few output. The company then determined to support organic rice farming because using chemicals in their crops means farmers also receive such pesticides.   The company sees that if they could add value to farmers’ produces, the farmers would be encouraged to grow organic rice more. Since, to move to organic rice cultivation needs so much development in order to follow organic practice. Commonly, chemical fertilizers are used to grow rice crops for it helps increase yield. For organic rice, it cannot be applied. So farmers need strong determination to grow organic crops and develop rice seeds. The company plays a part in boosting organic rice cultivation. This is a good thing which should be supported.   The 4CARE drink is produced at a factory in Nakhon Ratchasima. The facility makes the products under the concept of 4CARE. The company formulates products, seeks out ingredients and develops package designs.   4CARE’s outstanding point lies in the innovation in production process and products. With knowledge of food science, the company uses such expertise in the products but not compromise with taste. The firm’s product lines are divided into three brands. 4CARE TASTIFIT is healthy cooking cream from cereals. There goes TASTIFIT Coconut Cream Alternative to replace coconut milk in curry dishes and TASTIFIT Non-Dairy Cooking Cream ,made from rice bran oil, for western cuisine, such as soup and pasta.   For the drinking product brand, 4CARE BALANCE has been marketed. It is divided into two groups. 4CARE BALANCE Cereal Drink is rice germ drink from three types of grains – jasmine brown rice germs, wheat germs and oats. 4CARE BALANCE ORGANIC Rice Drink is rice drink with high calcium and allergen free benefits.   4CARE BALANCE ORGANIC Rice Drink is now sold in supermarkets and hypermarkets as well as hospitals. The target group includes children with allergy – lactose and gluten intolerance - or those who do not favour cow milk. Delivery service is also offered. 4CARE BALANCE ORGANIC Rice Drink comes in different flavors including vanilla and strawberry flavours from organic ingredients. Even sugar is also derived from organic crops.   To build up brand awareness, the company is the first and the sole producer of organic rice-based products. The products are marketised directly to the target group, which are health conscious consumers through various events. The method allows customers to taste the products and experience the quality of goods. Another target group is those in hospitals.   The company also has a plan to expand product lines under BALANCE ORGANIC brand. Overseas market will be more explored. Several countries are interested in the products, but some still face restrictions about organic product regulations. By the way, the company opens for any opportunity, especially in Europe, the US and Asean countries.   “The key of the business is to heed consumers’ voice and understand it. We listen to what customers need and use knowledge of food science to make it happen. When we decided to launch the coconut cream alternative, we first learned that most customers favour food with coconut milk, such as green curry and Tom Kha gai, but they were concerned about blocked blood vessels and dyslipidemia. Doctors always warn people to avoid or even prohibit them from this kind of food. We thus did make use of Food science technology to create food products. To let them enjoy what they love with no worries,” said Ms. Bhiramon.  
Top